د افغانستان برشنا شرکت می‌گوید، که قرار است کار ترمیماتی توربین سوم فابریکه تولیدی برق سلما در هرات به زودی تکمیل شود.

این شرکت امروز (شنبه، ۲سرطان) در خبرنامه‌ای گفته که کارمندان عملیاتی ریاست حوزه هرات برشنا کار ترمیماتی تجهیزات تخنیکی توربین سوم فابریکه تولیدی بند برق سلما را تسریع نموده و قرار است به زودی تکمیل شده و دوباره فعال گردد.

منبع افزوده، اکنون دو توربین فابریکه تولیدی برق سلما فعال است که همزمان با فعال سازی توربین سوم میزان تولید برق به گونه قابل ملاحظه ای افزایش خواهد یافت.

در خبرنامه گفته شده که ترمیم و مراقبت به موقع از فابریکات تولیدی داخلی و تجهیزات مربوطه آن از اولویت های د افغانستان برشنا شرکت است.