مسوولان در وزارت ترانسپورت و هوا نوردی حکومت سرپرست می گویند که در 24 ساعت بیش از  صد طیاره از فضای افغانستان عبور می‌کند که از هر طیار مبلغ 700 دالر  حق العبور دریافت می شود.

رادیو تلویزیون ملی امروز (چهار‌شنبه 30 جوزا)  به نقل از وزارت ترانسپورت و  هوا نوردی می‌گوید که با آغاز پرواز های بین المللی از ولایت خوست در سراسر کشور پنج میدان  هوای با معیار های بین المللی وجود دارد که  روزانه از طریق این میدان‌های هوای 30 پرواز خارجی انجام می‌شود.

امام الدین احمدی، سخنگوی وزارت ترانسپورت و هوا نوردی می‌گوید که میدان هوای ولایت ننگرهار که سالها قبل به هدف نظامی استفاده می شد د حال حاضر برای پرواز های بین المللی آماده شده است.

آقای احمدی  ا افزود که از فضای افغانستان  در هر 24 ساعت صد الی یک صد بیست طیاره عبور می کند که از هر طیاره مبلغ 700 دالر امریکای حق العبور دریافت می شود.

بر اساس معلومات وزارت ترانسپورت و هوانوری حکومت سرپرست در سراسر افغانستان 27 میدان هوای فعالیت دارند که پنج میدان هوای بین المللی و بقیه محلی فعالیت می کنند.