وزارت مالیه حکومت سرپرست اعلام کرد که واردات موتر‌های که قبل از سال 2005 ساخته شده‌اند در کشور ممنوع اعلام شد.

‏این وزارت در خبرنامه‌ای گفته که این تصمیم براساس تصمیم کابینه و فرمان رهبر امارت اسلامی گرفته شده است.

‏در خبرنامه این وزارت آمده که موترهایی که مودل آن از 2000تا 2005 است و پیش از این حکم به کشور وارد شده بودند، کارهای گمرکی آن تا ماه اسد سال روان اجرا می شود.

این درحالی است که پیش از این وزارت مالیه نیز اعلام کرده بود که واردات موتر های مودل ۲۰۰۲،۲۰۰۳،۲۰۰۴ به گونه کامل در کشور منع می‌باشد.