وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان حکومت سرپرست از اخراج بیش از پنج هزار مهاجر اهل افغانستان از کشور پاکستان و ایران خبر داد.

این وزارت امروز ( یک‌شنبه ۱۳ جوزا) با نشر خبرنامه گفته ‌که به تعداد چهار هزار و 881 تن از کشور ایران و به تعداد ‏775 تن از کشور پاکستان اخراج شدند.

وزارت امور مهاجرین با نشر خبرنامه‌ای می‌گوید که بازگشت کنندگان به تاریخ های ( 24 و 25 جوزا) وارد کشور شدند.

بر بنیاد خبرنامه مهاجران یاد شده پس از اخراج از طریق مرز های اسلام‌قلعه، تورخم و سپین بولدک وارد کشور شدند.

مهاجرین افغانستان در حالی از کشور‌ پاکستان اخراج می‌شوند که روند اخراج مهاجرین اهل افغانستان از کشور های همسایه به ویژه ایران و پاکستان در ماه‌های پسین افزایش چشمگیری داشته است.