خبرگزاری دولتی باختر گزارش داده است که یک کودک پنج ساله در ولایت هرات به علت غفلت خانواده‌اش به فلج همیشگی مصاب شده است.

باختر به تازگی گزارش داده است که این کودک در روستای «قبرمیر» از مربوطات ولسوالی کوه زور مبتلا به فلج شده است.

بر بنیاد این گزارش، کودک مصاب شده به فلج سیدگل نام دارد و حدود پنج سال پیش پدرش مانع تطبیق واکسین پولیو بالای این کودک شده بود.

کاکای این کودک گفته است: « به دلیل عدم آگاهی درست از پولیو و نقش این واکسین در حیات کودکان؛ این کودک را واکسین نزده بود.»

داکتران همچنان گفته اند این کودک در سال ۲۰۲۰ مصاب به بیماری پولیو شده که اکنون به فلج همیشگی انجامیده است.

عدم آگاهی از اهمیت واکسین پولیو، محدودیت‌های ساحوی برای تطبیق این واکسین از جمله عواملی هستند که کودکان مصاب به بیماری پولیو می‌شوند.

در حال حاضر، افغانستان و پاکستان تنها کشورهای هستند که بیماری پولیو هنوز در آن نفس می‌کشد.