در ادامه اخراج مهاجران افغانستان از ایران و پاکستان، وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان  حکومت سرپرست از اخراج نزدیک به چهار هزار مهاجر اهل افغانستان از کشور پاکستان و ایران خبر داد.

این وزارت امروز ( چهارشنبه 23 جوزا) با نشر خبرنامه گفته ‌که  به تعداد سه هزار و 437 تن مهاجر افغان از کشور ایران و به تعداد 275 تن از کشور پاکستان اخراج شدند.

وزارت امور مهاجرین با نشر خبرنامه‌ای می‌گوید که بازگشت کنندگان به تاریخ ( 22 جوزا) وارد کشور شدند.

بر بنیاد خبرنامه مهاجران یاد شده پس از اخراج از طریق مرز های اسلام‌قلعه، تورخم و سپین بولدک وارد کشور شدند.

مهاجرین افغانستان در حالی از کشور‌ پاکستان  اخراج می‌شوند که روند اخراج مهاجرین اهل افغانستان از کشور های همسایه به ویژه ایران و پاکستان در ماه‌های پسین افزایش  چشمگیری داشته است.