همزمان با دوازدهم جون روز جهانی مبارزه با کار کودکان، اداره هماهنگی کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل متحد (اوچا) می‌گوید که ۱۹ درصد از کودکان در افغانستان مشغول کارهای شاقه هستند.

‏این اداره امروز ( چهار‌شنبه 23 جوزا)  با نشر خبرنامه‌ای  به مناسبت ۱۲ جون، روز جهانی مبارزه با کار کودکان،  گفته که این موضوع برای سلامت و آینده‌ی کودکان نگران‌کننده است.

‏ اداره هماهنگی کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل متحد (اوچا) افزوده که : «ما باید با هم همکاری کنیم تا اطمینان حاصل کنیم که هر کودک فرصت یادگیری و رشد در محیطی امن را داشته باشد.»

پیش از این برنامه جهانی غذا در آخرین گزارش‌اش گفته بود که که ۳.۲ میلیون کودک در افغانستان نیز دچار سوءتغذیه هستند.

از سوی هم به باور کارشناسان، کودکان از قربانی‌های اصلی فقر در جامعه هستند. کودکان نسبت به جوانان و بزرگسالان در مقابله با بیماری‌ها از توانایی لازم برخوردار نیستند و شیوع بیماری‌هایی که از فقر و عدم تغذیه‌ی سالم ناشی می‌شود در ابتدا از کودکان قربانی می‌گیرد.

بر علاوه‌ی فقر فزاینده و افزایش نرخ بیکاری در افغانستان، سالها جنگ نیز عامل دیگری است که در افزایش کودکان کار در افغانستان نقش داشته است. 

روز جهانی مبارزه با کار کودکان همه ساله در ۱۲ جون برگذار می‌شود و هدف آن تقویت جنبش جهانی بر ضد کار کودکان است.