وزارت فواید عامه حکومت سرپرست اعلام کرده که کار باقیمانده بازسازی شاهراه سالنگ را با مساعد شدن هوا آغاز خواهد شد.

این وزارت روز(دوشنبه،۷جوزا) با نشر خبرنامه‌ی گفته که قرار داد بازسازی شاهراه سالنگ با سه شرکت تمدید شده است.

در خبرنامه‌ی وزارت فواید عامه آمده است که این وزارت با اعمار شاهراه‌ها و سرک‌ها در کشور متعهد بوده و با مساعد شدن هوا کاربازسازی شاهراه سالنگ از سرگفته خواهد شد.

پیش از این وزارت فواید عامه حکومت سرپرست از آغاز بازسازی شاهراه سالنگ خبر داده بود.

کار بازسازی شاهراه سالنگ سال گذشته آغاز شد و پس از حدود چهار ماه دوباره به روی رفت‌و آمد باز شد.

این در حالی است که بارندگی‌های شدید در روز‌های اخیر منجر به تخریب و بسته شدن شماری شاهراه‌های کشور به شمول سالنگ‌ها شده بود.

گفتنی است که شاهراه سالنگ یکی از مهمترین شاهراه‌های افغانستان است که کابل را با چندین ولایت شمال کشور وصل می‌کند.