شماری از باشنده‌گان ولایت غور می‌گویند که سیلاب‌های اخیر آنان را سخت متضرر کرده و اکنون نیازی جدی به دست‌گیری دارند.
محب‌الله ۵٠ ساله مردِ که در نتیجه‌ی سرازیر شدن سیلاب‌های ویران‌گرِ روزهای پسین خانه‌ و کاشانه‌اش را سیل برد، و اکنون در این خیمه‌ی آبی‌رنگ که از سوی یک‌نهادِ خیریه برایش داده شده‌است، با خانم و پنچ کودک قد و نیم قدش زنده‌گی می‌کند.

این مرد که باشنده‌ی روستای “دره‌ی‌شیخ‌ها” از مربوطات شهر فیروزکوه مرکز ولایت غور است، می‌گوید،«سیلاب خانه مارا تخریب کرده و تمام وسایل و امکانات خانه را هم با خود برد، اکنون در این خیمه بدون هیچ امکانات با مشکلات زیادی زنده‌گی می‌کنیم»

وی هم‌چنان می‌گوید که تمام منابع آبی در پی سیلاب‌ها در این منطقه از بین رفته و اکنون مجبور هستند، از آب‌های غیرصحی و گِل‌آلود استفاده کنند که سبب افزایش بیماری‌ها بویژه در بین کودکان و زنان شده‌است.

گل‌پری یکی دیگر از باشنده‌گان روستای “دره‌ی‌شیخ‌ها” نیز از سیلاب‌های ویران‌گر و وضعیت زنده‌گی‌اش چنین حکایت می‌کند،« هرچه داشتیم سیل برد، وضعیت زنده‌گی مان خیلی خراب است، اکنون به نان، آب و وسایل خانه نیاز جدی داریم»
وی هم‌چنان می‌افزاید، که سردی‌های شبانگاهی و استفاده از آب‌های غیر صحی کودکان‌اش را بیمار کرده‌است، که توانایی تداوی شان را ندارد.

این باشنده‌گان ولایت غور سیلاب‌های ویران‌گر روزهای پسین در این ولایت را بی‌پیشینه عنوان کرده و از حکومت و نهادهای امداد رسان ملی وبین‌المللی می‌خواهند، که به وضعیت سیلاب‌زده‌گان غور رسیده‌گی جدی کنند.

با این‌حال امان الله باشنده‌ی “دهن دره‌ی شیخ‌ها” مربوط شهر فیروزکوه می‌گوید،« من ۵۷ ساله شدم همین قسم سیل ماخو هیچ پدران ماهم یادی نمی‌دهند، که در این منطقه آمده باشد، وضعیت مردم خیلی دشوار است، آرزو داریم که از سوی دولت و مؤسسات رسیده‌گی صورت گیرد»

این تنها سیلاب‌زده‌گان منطقه‌ی “دره‌ی شیخ‌ها” نیستند، که از وضعیت زنده‌گی شان شاکی هستند، بلکی گزارشات از ولسوالی‌های مرغاب، چهارسده، شهرک و برخی روستاهای مربوط شهر فیروزکوه مرکز ولایت غور نیز از وضعیت بدی سیلاب‌زده‌گان حکایت می‌کند.

از سوی‌هم مسوولان محلی غور از جریان روندِ کمک‌رسانی برای سیلاب‌زده‌گان خبر میدهند، به تازه‌گی اداره‌ی سره‌ میاشت این ولایت برای ۱۵٠ خانواده‌ی متضرر از سیلاب‌های پسین مواد غذایی و غیرغذایی توزیع کرده‌است.

در نتیجه‌ی سیلاب‌های ویران‌گرِ روزهای پسین در مرکز و برخی ولسوالی‌ های ولایت غور دهاتن بشمول زنان و کودکان جان باخته و زیان‌های جبران ناپذیری برای مردم وارد شده‌است.