دولت پاکستان ثبت موترهای باربری حامل کالاهای تجاری افغانستان را برای دریافت «مجوز ورودی موقت» الزامی کرده است.

رسانه‌ی اکسپرس‌تریبیو پاکستان گزارش داده است که این تصمیم روز جمعه، ۴جوزا اتخاذ شده است.

بربنیاد این گزارش، موترهای باربری تجاری افغانستان طبق توافق قبلی فقط می‌توانند از مسیرهای مشخص شده وارد این کشور شوند و باید ثبت اداره‌ی تجارت و ترانزیت پیشاور و کویته شوند تا «مجوز ورود موقت» به پاکستان را دریافت کنند.

سندی را که اکسپرس‌تریبیون مشاهده کرده است، این مجوز دارای تاریخ صدور و انقضا است که باید برای تمدید به اداره‌ی حمل و نقل کشور مربوطه مراجعه شود.

در این گزارش همچنان آمده است که موترهای حامل کالاهای تجاری افغانستان برای دریافت مجوز باید یک کاپی ایید شده از کارت ملی کامپیوتری مالک وسیله نقلیه، دفترچه ثبت نام وسیله نقلیه، گواهی تناسب اندام وسیله نقلیه و اعلامیه مسئولیت حمل و نقل ایمن کالاهای وارداتی و صادراتی تحت تجارت ترانزیتی را با خود داشته باشد.

این در حالی است که موترهای باربری تجاری افغانستان در گذرگاه‌های مرزی پاکستان بارها با محدودیت‌های سخت‌گیرانه مواجه شده که باعث صدمات اقتصادی بر تاجران ملی شده است.