حسن کاظمی قمی، سفیر و نماینده‌ی ویژه‌ ایران در افغانستان بار دیگر بر ضرورت ایجاد حکومت همه‌شمول در این کشور تاکید کرده است.

رسانه‌های ایرانی گذشته، ۵جوزا گزارش دادند که آقای قمی در نشستی با مهاجران اهل افغانستان در ایران این موضوع را مطرح کرده و افزوده: «افغانستان خانه‌ی مشترک همه افغانستانی‌ها است و اگر بخواهیم به شرایط بُن بازگردیم باید به این مسلحه توجه کنیم.»

او همچنان گفته است که ایران ضمن تعامل با امارت اسلامی، به آنان مشوره نیز می‌دهد.

پیش از این نیز مقام‌های ایرانی همواره بر ایجاد حکومت همه‌شمول در افغانستان تاکید کرده‌اند.

سفیر ایران مقیم کابل در این نشست آمریکا را متهم به مداخله در امور افغانستان کرده و افزوده که داعش پروژه واشنگتن است.

با وجود تاکید‌های جامعه‌ی جهانی مبنی بر تشکیل حکومت فراگیر در افغانستان؛ اما امارت اسلامی می‌گوید که حکومت آنان همه‌شمول و از تمام اقوام در تشکیل آن حضور دارند.