وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان از ا حکومت سرپرست از اخراج بیش از یک هزار  مهاجر اهل افغانستان از کشور پاکستان خبر داد.

این وزارت امروز (شنبه ۶ ثور ) با نشر خبرنامه گفته ‌که  به تعداد یک هزار و ۴۷۹ تن از مهاجران افغانستان پس از اخراج از سوی کشور پاکستان دوباره وارد کشور شدند.

بر بنیاد خبرنامه مهاجران یاد شده از طریق مرز‌های سپین بولدک و مرز تورخم ولایت ننگرهار به تاریخ(۳و ۴) ماه جاری به کشور برگشتند.

گفتنیست که مهاجران یاد شده پس از اخراج از سوی پاکستان از طریق مرز سپین بولدک و مرز تورخم ولایت ننگرهار دوباره وارد کشور شدند.

از سوی هم به تازگی کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان (UNHCR) می‌گوید که حمایت از زنان و دختران همچنان یک نگرانی اساسی در میان عودت کنندگان است، چون آنان با خطرهای متعدد مواجه اند.
بر اساس گزارش تازۀ این کمیشنری، در میان عودت‌کنندگان ۸۰ درصد زنان و کودکان اند که در این میان ۴۸ درصد را زنان و دختران و ۱۳ درصد دیگر را نیز زنان سرپرست خانواده تشکیل می‌دهند.

مهاجرین افغانستان در حالی از کشور‌ پاکستان  اخراج می‌شوند که روند اخراج مهاجرین اهل افغانستان از کشور های همسایه به ویژه ایران و پاکستان در ماه‌های پسین افزایش  چشمگیری داشته است.