وزارت خارجه‌ی حکومت سرپرست از دیدار محمد بن عبدالعزیز الخلیفی و هیئت همراه‌اش با امیرخان متقی، وزیر خارجه‌ خبر داده و افزوده که نشست دوحه یکی از بحث‌های مهم این دیدار بوده است.

حافظ ضیا احمد تکل، معاون سخنگوی وزارت خارجه‌ی امارت اسلامی در صفحه‌ی تویتر «ایکس» روز جمعه، ۴جوزا نوشت که امیرخان متقی به معاون وزیر خارجه‌ی قطر درباره اشتراک در نشست سوم دوحه وضاحت داد.

الخلیفی همچنان گفته است: «افغانستان خانه‌ی دوم ماست.» امیرخان متقی نیز قطر را دوست قدیمی عنوان کرده و تاکید ورزیرده که این روابط باید تقویت شود.

آقای متقی آجندای اشتراک در نشست دوحه را که شامل مواد مخدر، تغییرات اقلیمی و سکتور خصوصی می‌شود مطرح کرده است.

طبق بیانیه‌ی وزارت خارجه، الخلیفی افزوده که شرایط امارت اسلامی در نشست آتی دوحه بجا است.

از سوی هم، هیئت قطری از امیرخان متقی برای سفر به دوحه دعوت کرده است.

نشست سوم دوحه قرار است به تاریخ ۳۰جون و ۱ جولای با اشتراک نمایندگان خاص کشورها در امور افغانستان برگزار شود.

امارت اسلامی در دو نشست قبلی دوحه که بر محوریت افغانستان از سوی سازمان ملل برگزار شده بود، حضور نداشت.