قنسول حکومت سرپرست در پاکستان اعلام کرده که ۲۳ زندانی شهروند افغانستان به شمول زنان و کودکان از زندان‌های  شهر کراچی آزاد و وارد کشور شدند.

عبدالجبار تخاری، سرقونسل حکومت سرپرست در پاکستان روز(جمعه،۴جوزا) با نشر ویدیویی در صفحه ایکس گفته که حدود ۴۰ شهروند دیگر کشور در زندان‌های ایالت سند پاکستان به سر می برند و تلاش‌ها برای آزاد آنان جریان دارد.

او تاکید کرده که تاکنون چهار هزار و ۲۲۸ نفر به شمول زنان و کودکان از زندان‌های ایالت‌های مختلف پاکستان رها و به کشور منتقل شده‌اند.

به گفته تخاری مهلت حکومت پاکستان برای اخراج مهاجران افغانستان تا آخر ماه جون یاد کرده و ابراز امیدواری کرده که این کشور مهلت بیشتری برای مهاجران افغانستان بدهد.

این در حالی است که روند اخراج و بازداشت مهاجران افغانستان از کشور‌های پاکستان، ایران و ترکیه در ماه‌های گذشته افزایش یافته است.

روز(شنبه،۲۹ثور) نیز وزارت مهاجران  عودت کنندگان حکومت سرپرست از اخراج نزدیک به یک هزار مهاجر اهل افغانستان و آزادی ۱۲ زندانی خبر داده بود.

پیش از این نیز مقام‌های حکومت پاکستان علت  بازداشت ده‌ها مهاجران افغانستان را  نداشتن اسناد قانونی عنوان کرده‌اند.

بر اساس آمار‌ها رسانه‌های پاکستانی از زمان آغاز روند اخراج مهاجران افغانستان از این کشور تاکنون حدود نیم میلیون تن اخراج و به کشور برگشته‌اند.