دیوان بین‌المللی کیفری امروز(جمعه ۴جوزا) به اسرایئل دستور توقف عملیات نظامی بر رفح، جنوب غزه را صادر کرد.

نواف سلام، رییس دیوان بین‌المللی این دادگاه گفت:‌ «اسرایئل باید بشکل فوری حملات نظامی خود را در رفح متوقف کند.»

این دادگاه هشدار داده است که حمله به رفح خطر فوری به مردم فلسطین دارد.

رفح در جنوب شهر غزه مسیر اصلی کمک‌رسانی‌های بشری توسط سازمان‌های بین‌المللی است. به گفته‌ی این دادگاه،‌ قطع این مسیر خطر قحطی را به همراه دارد.