مسوولان در ریاست مهاجرین و عودت‌کنندگان می‌گویند که بیش از سه هزار مهاجر افغانستان پس از اخراج از سوی ایران و پاکستان دوباره وارد کشور شدند.

این وزارت امروز ( پنج‌شنبه3 جوزا) با نشر خبرنامه‌ای می‌گوید که به تعداد یک هزار و 151 تن از مهاجران اهل افغانستان از پاکستان و به تعداد دو هزار و 386 تن از مهاجران افغان از کشور ایران اخراج شدند و دوباره وارد کشور شدند.

بر بنیاد خبرنامه مهاجران یاد شده به تاریخ (2 جوزا) از طریق مرز سپین بولدک، تورخم و اسلام قلعه پس از اخراج از سوی ایران و پاکستان وارد کشور شدند.

کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان (UNHCR) می‌گوید که حمایت از زنان و دختران همچنان یک نگرانی اساسی در میان عودت کنندگان است، چون آنان با خطرهای متعدد مواجه اند.

بر اساس گزارش تازۀ این کمیشنری، در میان عودت‌کنندگان ۸۰ درصد زنان و کودکان اند که در این میان ۴۸ درصد را زنان و دختران و ۱۳ درصد دیگر را نیز زنان سرپرست خانواده تشکیل می‌دهند.