کمیته ملی امتحانات اعلام کرده که آزمون سراسری کانکور سال ۱۴۰۳ خورشیدی در پنج مرحله اخذ می‌شود و مرحله‌ی دوم که از دانشجویان در کابل و ولسوالی‌های آن امتحان اخذ خواهد شد، برای اول و دوم ماه سرطان برنامه‌ریزی شده است.

در مرحله‌ی سوم این آزمون که برای ۷ و ۸سرطان برنامه‌ریزی شده از دانشجویان در ولایت‌های تخار، کندز، بلخ، جوزجان، سرپل، فاریاب، ارزگان، بغلان، دایکندي و بدخشان امتحان اخذ می‌شود.

تاریخ مرحله‌ی چهارم امتحان کانکور امسال ۱۴، ۱۵ و ۱۶ ماه سرطان اعلام شده و از دنشجویان در ولایت‌های ننگرهار، لغمان، خوست، کندهار، هلمند، فراه و نیمروز امتحان اخذ خواهد شد.

مرحله‌ی پنجم این آزمون به دانشجویان بیرون‌مرز و دانشجویانی که از مراحل قبلی بازمانده‌اند اختصاص یافته و به تاریخ ۲۲ سرطان اخذ خواهد شد.