کمیته ملی امتحانات اعلام کرده که آزمون سراسری کانکور سال ۱۴۰۳ خورشیدی در پنج مرحله اخذ می‌شود و مرحله‌ی اول که از دانشجویان در ۱۶ولایت امتحان اخذ خواهد شد، برای ۱۷ جوزا برنامه‌ریزی شده است.

در این مرحله از دانشجویان در ولایت‌های میدان وردګ، لوگر، پروان، کاپیسا، پنجشیر، غزني، پکتیا، پکتیکا، کنر، زابل، بامیان، سمنگان، بادغیس، هرات، غور و نورستان امتحان اخذ می‌شود.