۲۱ ماه «می» برابر است به روز جهانی چای. سازمان ملل به مناسبت این روز گفته است که بیش از ۱۳ میلیون نفر در سراسر جهان برای امرار معاش و معیشت شان وابسته به چای هستند.

چای یکی از محبوب‌ترین نوشیدنی عام‌پسند محسوب می‌شود که در سراسر جهان به طعم‌های متفاوت مصرف می‌شود.

سازمان ملل در روز جهانی چای می‌گوید که ۲۱ می فرصتی برای دانستن اهمیت فرهنگی، فواید سلامتی و اقتصادی این گیاه است.

طبق گزارش این سازمان، قدمت کشت و استفاده‌ی چای به ۵۰۰۰ سال برمی‌گردد.

قابل ذکر است که چای زعفران افغانستان نیز یکی از معروف‌ترین چای در این کشور و شماری از کشورهای دیگر دانسته می‌شود و چای یکی از نوشیدنی‌های معمول شهروندان این کشور است.