ریاست معادن و پطرولیم پنجشیر می‌گوید که برای هجده‌همین بار مقداری ۳ هزار و ۳۱۸ قیراط زمرد استخراج شده این ولایت به قیمت ۲۶۹ هزار و ۵۵۹ دالر به تجار ملی کشور به فروش رسید.

مولوی محمد قاسم امیری رئیس معادن و پترولیم پنجشیر امروز (سه‌شنبه، اول جوزا) گفته که در هجده‌همین مزایده ۳ هزار و ۳۱۸ قیراط زمرد به بهای ۲۶۹ هزار و ۵۵۹ دالر به تجار ملی کشور به فروش رسید.

هجده‌همین مزایده زمرد پنجشیر با حضور هیئت کمیته نظارت از معادن پنجشیر، رئیسان ادارات محلی و تاجران در مقر ولایت پنجشیر برگزار شد.

درهمین حال نخستین محصول یاقوت معادن پنجشیر نیز امروز در یک مراسم مزایده به فروش رسید.

این در حالی‌ست که در هفدهمین مزایده ۲ هزار و ۶۹۳ قیراط زمرد به بهای ۲۰۴ هزارو ۹۰۰ دالر به تجار ملی کشور نیز به فروش رسیده بود.