سازمان نجات کودکان اعلام کرد که یک هواپیمای حامل 92 تُن  دارو  وارد افغانستان شد.

این سازمان  روز ( سه‌شنبه 11 ثور)  با نشر اعلامیه‌ای گفته که همزمان با ارایه این محموله پزشکی در افغانستان بیش از 675 نفر در کشور به کمک های پزشکی دسترسی پیدا خواهند کرد.

به گفته سازمان نجات کودکان همزمان با این کمک حدود 400 هزار کودک به دارو برای درمان دسترسی خواهند داشت.

در اعلامیه این سازمان ارزش کمک‌های پزشکی تقریبا ۵۹۰ هزار دالر عنوان شده است  و این کمک از سوی نهاد اتحاد امداد هالندی، کمک‌های بشردوستانه اتحادیه اروپا، وزارت خارجه آلمان، اداره توسعه بین‌المللی امریکا و دیگر سازمان‌ها اهدا شده است.

این  سازمان تصریح کرده است که هواپیمای حامل 92 تن دارو پس از افزایش بیماری های قابل پیشگیری به افغانستان ارسال شده است.

در همین حال این سازمان  می گوید که اخیرا امراض عفونت دستگاه تنفسی و سرخکان امسال در میان کودکان در افغانستان افزایش یافته است.