مرکز رسانه‌های حکومت سرپرست از دیدار طارق علی بخیت، نماینده خاص سازمان همکاری‌های اسلامی با مولوی عبدالکبیر، معاون سیاسی ریاست‌الوزا خبر داده و گفته است که آقای بخیت خواستار رفع محدودیت‌های تحصیلی و کار زنان شده است.

مرکز رسانه‌های حکومت روز (دوشنبه، ۳ ثور) در صحفه‌ی خود نوشته است که آقای بخیت در این دیدار از دست‌آوردهای زنان در بخش اقتصاد تقدیر کرده و خواستار رفع محدودیت‌ها در بخش تحصیل و کار زنان شده است.

نماینده خاص سازمان همکاری‌های اسلامی همچنان افزوده که کشورهای اسلامی برخی نگرانی‌ها درباره افغانستان دارند که باید از نزدیک با امارت اسلامی صحبت شود، اما مرکز حکومت رسانه‌ها از این نگرانی‌ها یادآوری نکرده است.

طبق گزارش مرکز رسانه‌ها، نماینده سازمان همکاری‌های اسلامی تاکید کرده که تعلیم و تحصیل برای کشورهای اسلامی ارزشمند است و این کشورها آماده همکاری در بخش تحصیل زنان هستند.

در این گزارش به نقل از مولوی عبدالکبیر، معاون سیاسی امارت اسلامی آمده است که فرمان رهبری امارت اسلامی مبنی بر « بد دادن» دختران، منع شدن دختران از ازدواج‌های اجباری و رسیدگی به میراث آنان در حال اجرا است.

مولوی کبیر همچنان گفته که معلمان و کارمندان زن که در ادارات دولتی مصروف بودند، معاش آنان در خانه پرداخت می‌شود.

بیش از دو سال از بسته شدن مکتب‌های دخترانه و به تعلیق درآمدن تحصیل این قشر در افغانستان می‌گذرد، اما تا اکنون هیچ نشانه‌ای از بازگشایی دروازه‌های آموزش دیده نمی‌شود.

گفتنی‌ست که یکی از خواست‌های مهم جامعه‌ی جهانی برای تعامل بیشتر با امارت اسلامی، بازگشایی دروازه‌های تحصیل و اجازه کار زنان در ادارات دولتی و غیر دولتی است.