اداره ملی استندرد حکومت سرپرست اعلام کرده که ۲۲ تانکر مواد سوخت «بی‌کیفیت» را به ایران بازگرداننده‌اند.

این اداره روزشنبه، اول ثور با نشر پیامی در صفحه ایکس گفته که این تانکر‌های تیل بی‌کیفیت از طریق بندر ابونصر فراهی، در ولایت فراه به ایران بازگراننده شده است.

همچنین اداره ملی استندرد حکومت سرپرست از تاجران خواسته تا از ورود کالا‌های بی‌کیفیت به کشور جلوگیری کنند در غیر آن با برخورد قانونی مواجه خواهند شد.

روزدوشنبه، بیست‌وهفتم حمل نیز این اداره از بازگرداننده ۱۹ تانکر حامل مواد سوخت «بی‌کیفیت» از بندر ابونصرفراهی ولایت فراه به ایران خبر داد بود.

این در حالی است که در ماه‌های گذشته صد‌ها تانکر تیل به دلیل بی کیفیت بودن به از طریق مرز‌های افغانستان به ایران مسترد شده است.

بر اساس آمار‌های اداره ملی استندرد حکومت سرپرست در یک ماه گذشته ۲۴۳ تانکر نفت «بی‌کیفیت» را از بندرگاه‌‌های نیمروز و فراه به ایران بازگرانده‌‌اند.

در همین حال بازگرداننده شدن تانکر‌های تیل از سوی حکومت سرپرست با واکنش‌مقام‌های جمهوری مواجه شده و ادعا کرده‌اند که ملاک سنجش استاندارد برای تثبیت کیفیت تیل در افغانستان وجود ندارد.

ایران یکی از بزرگترین صادرکنندگان کالا به افغانستان است و سالانه هزاران تانکر تیل و مواد نفتی مختلف از این کشور به کشور وارد می شود.