وزارت خارجه حکومت سرپرست با نشر پیامی گفته که حکومت چین تعهد کرده مبلغ ۱۰۰ میلیون ین برای مهاجران اخراج شده از پاکستان در بخش‌های مختلف کمک خواهد کرد.

حافظ ضیا احمد تکل، معاون سخنگوی وزارت خارجه حکومت سرپرست روزجمعه، سی‌ویکم حمل در گفتگو با رسانه باختر گفته که چین برای کمک به مهاجران برگشت کننده از پاکستان ابراز آمادگی کرده است.

به گفته سخنگوی حکومت سرپرست مقامات چینی این سخنان را در سومین نشست معاونیت‌های سیاسی وزارت‌های خارجه این کشور و افغانستان مطرح کرده‌اند.

در این گزارش آمده است که حکومت چین تعهد کرده که ۱۰۰ میلیون ین را برای مهاجران که با اخراج اجباری مواجه هستند در بخش‌های از سرگیری تداوی بیماران قلبی و سکالرشیپ‌‌های آموزشی کمک می کند.

به دنبال واکنش‌های گسترده رسانه‌های پاکستانی روزدوشنبه، ۱۵ اپریل از روند دوم اخراج اجباری مهاجران و پناهجویان «غیرقانونی» از پاکستان خبر داده‌اند.

بر اساس گزارش‌ها در مرحله دوم اخراج مهاجران افغانستان از پاکستان حدود ۸۰۰ هزار تن به کشور باز خواهند گشت.

 این در حالی است که سازمان داکتران بدون مرز و شماری از نهاد‌های حقوق بشری و مهاجران از آغاز مرحله دوم اخراج مهاجران از سوی پاکستان ابراز نگرانی کرده‌اند.

در اعلامیه‌ی سازمان داکتران بدون مرز آمده است که:  برای بسیاری از افغان‌ها، این بازگشت به معنای بسته‌بندی وسایل و حمل آن‌ها با اسب، گاری، موتر و سفر دسته‌جمعی به کشوری است که در حال حاضر با فقر گسترده، خدمات ناکافی صحی و افزایش محدودیت‌ها برای زنان دست و پنجه نرم می‌کند.

بر اساس آمار‌ها  پاکستان حدود ۴.۴ میلیون افغانستانی را در خود جا داده است که تاکنون ۵۰۰ هزار تن آن به کشور برگشته‌اند.