وزارت صحت عامه‌ می‌گوید که یک تیم از داکتران ترکی برای تداوی کودکان به افغانستان آمده‌اند.

این وزارت به‌روز پنج‌شنبه، ۳۰حمل در پستی در شبکه‌ی ایکس گفت که این تیم داکتران ترکی به افغانستان آمده تا عملیات مغلق و اختلاطی یورولوژی کودکان را با همکاری داکتران افغان در شفاخانۀ اطفال اتاترک به طور رایگان انجام دهد.

وزارت صحت‌عامه امارت اسلامی افزوده که داکتران ترکی برعلاوه اجرای عملیات‌های اختلاطی یورولوژی کودکان، داکتران افغان را نیز در این بخش آموزش می‌دهند.

این در حالی‌است که سازمان‌های بین‌المللی از موجودیت چالش‌های در بخش صحت افغانستان سخن گفته اند.

سازمان جهانی صحت در اوایل سال جاری میلادی در گزارشی گفت که سال ۲۰۲۴برای سکتور صحی افغانستان یک سال پرچالش خواهد بود.

شهروندان افغانستان سالانه میلیون‌ها دالر را صرف سفر به خارج از کشور برای تداوی بیماری‌های گوناگون می‌کنند.