سازمان ملل متحد در گزارش سالانه‌‌ی خود با بررسی وضعیت افغانستان در سال ۲۰۲۳ گفته است که علی‌رغم تلاش‌های «خستگی‌ناپذیر» این سازمان و شرکایش برای رسیدگی به مشکلات در افغانستان، این کشور هنوز با «چالش‌های پیچیده و چند وجهی» دست و پنجه نرم می‌کند.

گزارش سازمان ملل تحت عنوان «گزارش نتایج سالانه سازمان ملل متحد در افغانستان در سال 2023» روز پنج‌شنبه، هجدهم اپریل (۳۰ حمل) منتشر شده که نشان می‌دهد که نشان می‌دهد در سال ۲۰۲۴، حدود ۱۵.۸ میلیون نفر با بحران و سطوح اضطراری ناامنی غذایی مواجه خواهند شد.

این سازمان با استناد به نتایج نظرسنجی گالوپ و نظرسنجی‌هایی که توسط آژانس‌های سازمان ملل متحد در افغانستان انجام شده نتیجه گرفته است که «میانگین امید به زندگی در پنج سال گذشته [در افغانستان] کاهش یافته است.»

سال ۲۰۲۴ برای مردم در افغانستان سال «پر چالشی» گفته شده که سطوح عمیق نیازمندی و سطوح اضطراری فقر را نیز شامل می‌شود. در گزارش سازمان ملل آمده است: افغان‌ها دسترسی به غذا را به عنوان ضروری ترین نیاز خود ذکر می کنند. میلیون ها نفر که قادر به پرداخت یا تولید رزق و روزی اولیه نیستند، با گرسنگی و سوء تغذیه روبرو هستند.

این سازمان بر فوریت حفظ اصول حقوق بشر در افغانستان تاکید کرده و گفته است که در سال 2024، ضروری است که در تعهد خود به اصول حقوق بشر، برابری جنسیتی و توانمندسازی زنان ثابت قدم بمانیم.