محتسبین ریاست امر به معروف و نهی از منکر حکومت سرپرست در ولایت پنجشیر، برخی ابراز و وسایل گردشگران را در روزهای عید به دلیل “خلاف شریعت” بودن جمع‌آوری کرده است.

ریاست اطلاعات و فرهنگ امارت اسلامی در ولایت پنجشیر، به روز سه‌شنبه بیست و هشتم حمل با نشر خبرنامه‌ی گفته محتسبین این اداره در روزهای عید سعید فطر برخی وسایل و ابزار “خلاف شریعت اسلام” که نزد گردش‌گردان بود را جمع‌آوری کرده‌اند.

در خبرنامه به نقل از مولوی مقبول احمد وقاص، ریس امر به‌معروف، نهی از منکر و سمع شکایات پنجشیر آمده که این اداره “وسایل و ابزار خلاف اسلامی را با تشریک ارگان های ذیربط نظامی از سراسر این ولایت جمع‌آوری کرده است.”

او گفته که این “اشیای ممنوعه” را که از لحاظ شریعت اسلامی حرام گفته شده، جمع آوری کرده و “دیگر اجازه نخواهند داد که از چنین منکرات استفاده سوء شود.”

به گفته او قبلا تصیمی گرفته شده بود تا از کسانی‌که برای سیاحت از ولایت‌ها و اطراف به پنجشیر می‌آیند، نظارت شود و از اشیاء ممنوعه که دارند به‌گونه‌ی جدی جلوگیری شود.

ریاست امر به معروف و نهی از منکر پنجشیر از گردشگران خواسته که در جریان سفر شان به پنجشیر شریعت اسلامی را رعایت کرده، به مردم مزاحمت نکنند.