اداره ملی احصائیه و معلومات ارقامی را به نشر رسانیده که نشان می‌دهد که مجموعه صادرات کشور در ماه حوت سال گذشته ۱۴۱٫۱ میلیون دالر و مجموع ارزش واردات به ۷۸۹٫۶ میلیون دالر می‌رسد.

این اداره روز سه‌شنبه، بیست و هشتم حمل با نشر اعلامیه‌ای‌ این ارقام را درحالی منتشر کرده است که این مجموع ارزش صادرات کشور در ماه حوت سال ۱۴۰۱ به ۱۷۴ میلیون دالر می‌رسیده بود.

بر بنیاد اعلامیه‌ تحلیل این ارقام نشان می‌دهد که در ماه حوت سال ۱۴۰۱ نسبت به همین ماه سال ۱۴۰۲، صادارت ۳۲٫۹ میلیون دالر بیش‌تر بوده است.

از سوی هم مجموع ارزش واردات کشور در ماه حوت سال ۱۴۰۱ به ۶۹۰٫۴ میلیون دالر می‌رسید که در همان ماه سال ۱۴۰۲ در ارزش واردات ۹۹٫۲ میلیون دالر افزایش آمده است.

ارقام که از سوی این اداره به نشر رسیده نشان می‌دهد بیش‌ترین صادرات در ماه حوت سال ۱۴۰۲ به کشورهای پاکستان، هندوستان و امارات متحده عربی می‌باشد.

این درحالی است که در ماه حوت سال ۱۴۰۱ بیشترین صادارات به کشورهای پاکستان، هندوستان و چین بوده است.
هم‌چنان بیش‌ترین واردات در ماه حوت سال ۱۴۰۱ و ماه حوت سال ۱۴۰۲ از کشورهای ایران، پاکستان و چین بوده است.

گفتنیست که صادرات شامل صادرات و صادرات مجدد بوده و واردات شامل واردات محصولی و غیر محصولی می‌باشد.