معاون اقتصادی ریاست‌الوزرای ا.ا. حین بازدید از بندکجکی در ولایت هلمند گفت که به دلیل بارندگی‌های شدید در کشور، سطح آب افزایش یافته و اکثر بندها مانند بند کاجکی پر از آب است.

دفتر معاون اقتصادی ریاست‌الوزرای امارت اسلامی، امروز سه‌شنبه، بیست‌وهشتم حمل با نشر خبرنامه‌ی گفته که ملا عبدالغنی برادر، معاون اقتصادی ریاست‌الوزرا حین بازدید از بند کجکی گفته است که به دلیل خشک‌سالی و کمبود آب در بندها، سطح تولید برق نیز کاهش یافته بود، اما در سال جاری به دلیل بارندگی شدید در کشور، سطح آب افزایش یافته و اکثر بندها مانند بند کجکی پر از آب است.

براساس خبرنامه، معاون اقتصادی ریاست‌الوزرای امارت اسلامی روز گذشته از بند کجکی ولایت هلمند بازدید کرده است.

ملا برادر گفته است که با پر شدن بندهای آب، بخش کشاورزی امسال رشد خواهد کرد و سطح تولید برق در کشور نیز افزایش خواهد یافت.

گفتنی است که بند کجکی یکی از مهمترین بندهای آب در کشور است که در ولسوالی کجکی ولایت هلمند موقعیت دارد که برای کنترل سیلاب‌های فصلی، آبیاری زمین‌های کشاورزی و تولید برق ساخته شده است.