موسسه اقتصاد و صلح (IEP) یازدهمین گزارش شاخص جهانی تروریسم (GTI) را منتشر کرده که نشان می‌دهد مرگ‌ومیرهای ناشی از تروریسم در سال ۲۰۲۳ میلادی، ۲۲ درصد افزایش یافته اما موارد مرگ‌ومیرهای ناشی از تروریسم در افغانستان و عراق با کاهش کم‌سابقه‌ای همراه شده است.

آخرین ارزیابی این موسسه از صلح و امنیت جهانی که مشخصا روندها و الگوهای کلیدی جهانی در تروریسم را شامل می‌شود به تازه‌گی منتشر شده و گویای این واقعیت است که تروریسم در سطح بین‌المللی ۲۲درصد افزایش یافته اما تعداد حوادث تروریستی با کاهش ۲۲ درصدی همراه شده است.

طبق این گزارش، در سال ۲۰۲۳، مرگ و میر ناشی از تروریسم با ۲۲ درصد افزایش به ۸۳۵۲ نفر رسید و اکنون به بالاترین میزان خود از سال ۲۰۱۷ رسیده است، اگرچه این میزان ۲۳ درصد کمتر از اوج خود در سال ۲۰۱۵ گزارش شده است.

گفتنی است که مجموع حملات یا حوادث تروریستی با کاهش ۲۲ درصدی به ۳۳۵۰ مورد در سال ۲۰۲۳ رسید. پاکستان با ثبت ۴۹۰ حمله، بیشترین حوادث را در بین هر کشور به ثبت رسانده است.

نکته‌ی شاخص در این گزارش افزایش مرگ و میر اما کاهش تعداد حوادث است که نشان می‌دهد چگونه تروریسم متمرکزتر و کشنده‌تر می‌شود. در همین حال، در سال ۲۰۲۳، تعداد کشورهایی که مرگ و میر ناشی از تروریسم را ثبت کرده اند از ۴۴ کشور در سال ۲۰۲۲ به 41 کشور کاهش یافته است.

در گزارش همچنان آمده است: در ۱۳ سالی که شاخص جهانی تروریسم توسط موسسه اقتصاد و صلح پوشش داده می‌شود این اولین بار است که کشوری غیر از افغانستان یا عراق در صدر این شاخص قرار گرفته است.

مرگ و میر ناشی از تروریسم در بورکینافاسو در سال ۲۰۲۳ میلادی با ۶۸ درصد افزایش در رده‌ی اول قرار گرفته، جایی که در ۱۳ سال گذشته به افغانستان و عراق اختصاص یافته بود.

عراق با ۹۹ درصد کاهش موارد مرگ و میر ناشی از تروریسم شاهد بهبودی قابل توجهی بوده است. افغانستان نیز رشد چشم‌گیری در بخش داشته، به طوری که مرگ و میر ناشی از تروریسم ۸۴ درصد و حوادث تروریستی ۷۵ درصد از سال ۲۰۰۷ کاهش یافته است.