تصویر/ خامه پرس

برنامه جهانی غذا اعلام کرده که به منظور خودکفایی زنان در افغانستان برنامه‌های آموزش خیاطی را در سراسر افغانستان راه‌اندازی کرده است.

این سازمان روزدوشنبه، ششم حمل با نشر پیامی در صفحه ایکس هدف از راه‌اندازی این برنامه‌ها را «خودکفایی زنان در افغانستان» گفته است.

برنامه جهانی غذا تاکید کرده که این تصمیم همزمان با کاهش «فرصت‌های اقتصادی» برای زنان در افغانستان اتخاذ شده است.

این در حالی است که حمایت‌های سازمان‌ ملل در بخش‌های مختلف از زنان کارآفرین به منظور گسترش فرصت‌های کاری در افغانستان بیشتر شده است.

پیش از این نیز برنامه‌ی توسعه سازمان ملل متحد (یوان‌دی‌پی) از ایجاد فرصت‌های شغلی کوتاه مدت به بیش از ۱۶ هزار زن در افغانستان خبر داده بود.

همچنین شماری از دانش‌آموزان کارگاه‌های خیاطی در کابل نیز خواهان ایجاد زمینه کاری برای زنان شده زیرا به گفته آنان « در کنار تقویت مهارت‌های خود، می خواهند با خانواده‌های خود نیز در این شرایط کمک کنند».

حسنا روفی، مسوول یکی از کارگاه‌های خیاطی در کابل نیز در مراسم فراغت بیش از ۶۰ دختر خانم از این کارگاه گفت که شماری زیادی دختران در فضای امن با او کار می کنند.

او در مصاحبه با خامه‌پرس خواهان ایجاد برنامه‌های آموزشی نیز برای دختران محروم از آموزش در افغانستان شده است.

این در حالی است که علاقمندی دختران در دوسال گذشته به صنعت و تجارت، خیاطی، ایجاد رستورانت‌ها و کارگاه‌های رسامی افزایش یافته است.