سرپرست وزارت خارجه در تازه‌ترین سخنرانی‌اش در مقر این وزارت، سیاست حکومت سرپرست در قبال سایر کشورها را «اقتصادمحور» عنوان کرده و افزود که طی شش ماه آینده پیشرفت‌های زیادی در انتظار است و پروژه‌های بزرگی در افغانستان آغاز خواهد شد.

به گفته آقای متقی در افغانستان”اکنون پروژه های که مردم در خواب می‌دیدند در عمل پیاده می‌شود.”
سرپرست وزارت خارجه حکومت سرپرست این موضوع را در صحبت هایش در نشستی در مقر این وزارت مطرح کرده است. وزارت خارجه ویدیو سخنرانی متقی را به روز سه‌شنبه منتشر کرده است.

مقتی در صحبت هایش در این نشست تاکید کرد که دست‌آوردهای کنونی در افغانستان نتیجه‌ی “سیاست خوب”، سیاست متوازن” و پالیسی معتدل” و نتیجه‌ی سیاست اقتصاد محور حکومت سرپرست است که نمی‌خواهد با کشورها به خاطر دیگران در تضاد باشد.

به گفته او در حال حاضر 38 نمایندگی سیاسی به شمول سفارت‌ها و کنسولگری‌های افغانستان در جهان با این وزارت در تماس و تحت سرپرستی آن است.

به گفته امیرخان متقی، سرپرست این وزارت، از هیچ یک از 38 نمایندگی سیاسی افغانستان که زیر مدیریت این وزارت است هیچ شکایتی از فساد، اختلاص و کار شکنی وجود ندارد و عواید نیز بگونه‌ی شفاف در بودجه‌ی ملی سرازیر می‌شود.

متقی در این نشست همچنان از کاهش مخالفت‌های داخلی و گسترش روابط با جهان سخن گفت و نشست اخیر نمایندگان کشورهای همسایه و منطقه افغانستان در کابل به میزبانی وزارت خارجه را به عنوان یک دست‌آورد مهم یادآوری کرد.

او افزود: “تجارت افغانستان با تمامی کشورها آزاد است، پاسپورت، ویزا و رفت آمد روزتاروز در حال بهبود است، نرخ‌ها در افغانستان پایین است، نسبت به بسیاری کشورها به خصوص کشورهای منطقه پایین است. این دیپلماسی خوب ما است.”

مقتی افزود که افغانستان نمی‌خواهد که مرکز رقابت‌های منفی قدرت‌های جهان باشد بلکه می‌خواهد مرکز اتصال و اقتصاد باشد و اصلیت و حقیقت که “قلب آسیا است” را بدست بیاورد.

سرپرست وزارت خارجه همچنان به امضای قرارداد پروژه انتقال انرژی “کاسا – 1000” اشاره نمود و ابراز امیدواری کرد که پروژه تاپی نیز آغاز شود.

او در ادامه به ثبات پول افغانی، مبارزه با فساد، صفر شدن کشت مواد مخدر، روابط با کشورها، تامین امنیت و مصئونیت سرحدات و ایجاد سهولت در بخش ترانزیت نیز اشاره کرد.

متقی با اشراه به دست‌آوردهای حکومت سرپرست خطاب به کشور‌های که هنوزهم با امارت اسلامی در تعامل نیست گفت که با افغانستان وارد تعامل شوند.

او افزود که ثبات افغانستان به نفع ثبات منطقه و ثبات منطقه به نفع ثبات جهان است.

متقی علاوه کرد که کنترل وضعیت افغانستان توسط حکومت سرپرست در طول دهه‌ها بی پیشینه است و جهانیان باید این دستآورد امارت اسلامی را تقدیر کنند. کاری که به گفته او نه قدرتهای بزرگ و نه تنظیم‌های داخلی آن را انجام داده نتوانستند.

سرپرست وزارت خارجه افزود: “ما با همه تعامل سیاسی می‌خواهیم، با همه روابط سیاسی را می‌خواهیم و خواهان روابط اقتصادی با همه هستیم”.

امیرخان متقی، سرپرست وزارت خارجه حکومت سرپرست در بخش ا صحبت هایش گفت که جهان و مردم افغانستان باید بدانند که نظامی کنونی یک نظام اسلامی است که در آن هم آموزش‌های دینی و هم آموزش‌های دینی ضرورت است.

متقی افزود که حکومت و سیاست از دین جدا نیست و زندگی یک مسلمان در هر شرایطی (در مدرسه، مکتب، دفتر و هرجایی) باید مطابق اصول اسلامی باشد.