مولوی عبدالکبیر، معاون سیاسی ریاست‌الوزرای حکومت سرپرست می‌گوید که که گزارش‌های ملل متحد و برخی ادارات بین‌المللی بر معلومات نادرست استوار است و مردم را به مهاجرت غیر قانونی تشویق می‌کند.

براساس خبرنامه ارگ، معاون سیاسی ریاست‌الوزرای حکومت سرپرست این موضوع را به روز دوشنبه، چهاردهم حوت در دیدار با های کیونگ جون، رییس بخش آسیا و اقیانوسیه کمیشنری سازمان ملل متحد در امور پناهندگان (UNHCR) مطرح کرده است.

براساس خبرنامه ارگ، مولوی عبدالکبیر در این دیدار گفته است که در افغانستان پیشرفت‌های قابل ملاحظه صورت گرفته، تولید و قاچاق مواد مخدر صفر شده و تلاش‌ها بخاطر تقویت اقتصادی آغاز شده است.

معاون سیاسی ریاست‌الوزرا گفته است که گرسنگی، فقر و بیکاری از رژیم گذشته میراث مانده است که کنترل و از بین بردن آن به زمان زیاد و امکانات بیشتر نیاز دارد.

او افزوده است که جنگ‌های طولانی، خشکسالی و حوادث طبیعی در افغانستان، مردم را با مشکلات جدی مواجه ساخته و نیاز است تا به افغان‌ها کمک های بشری بیشتر صورت گیرد.

معاون سیاسی ریاست الوزرا گفته است که شماری از کشورهای همسایه در حالیکه افغانستان با حوادث دشوار طبیعی و چالش ها مواجه بود، پروسۀ اخراج اجباری مهاجرین افغان را آغاز کردند. به همین دلیل او تاکید کرده است که جهان نباید در این شرایط از نگاه بشری افغانستان را فراموش نکند.

مولوی عبدالکبیر: مهاجران افغان نقشی در ناامنی پاکستان ندارند


مولوی عبدالکبیر در اشاره به اخراج اجباری مهاجران افغان از پاکستان گفته است که مهاجران افغان در ناامنی پاکستان هیچ نقش ندارند، اما بازهم آنان در این کشور با مشکلات زیاد مواجه هستند و هزاران افغان بی گناه زندانی شده اند.

براساس خبرنامه، معاون سیاسی رییس الوزرا تاکید کرده است که مهاجران افغان باید آزاد گذاشته شوند تا به رضایت خویش به کشور برگردند و نهادهای کمک کنندۀ بین المللی در بخش فراهم نمودن سرپناه دایمی و ایجاد زمینۀ کار برای مهاجران و بیجاشدگان کمک نمایند.
مولوی عبدالکبیر گفته است که حکومت سرپرست تلاش می‌کند با تطبیق پروژه های بزرگ ملی و توسعۀ فعالیت‌های اقتصادی، زمینۀ کار را برای مردم فراهم کند.

او همچنان از عدم توجه به موضوع مهاجرین افغان و حقایق موجود در افغانستان در نشست اخیر دوحه ابراز تاسف کرده و گفته است که در این نشست در مورد جمع‌آوری و ادامۀ کمک ها بخاطر رسیدگی به این پدیده، هیچ کسی حتی سرمنشی ملل متحد نیز ابراز نظر نکرد.