مسئولان محلی غور می‌گویند که دفتر کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهنده‌گان”UNHCR” برای یک‌هزار خانواده‌ی بی‌جاشده، فقیر و بی‌بضاعت در ولسوالی لعل و سرجنگل این ولایت پول نقد توزیع کرده‌است.

دفتر رسانه‌های اداره‌ی امور مهاجرین و بازگشت کننده‌گان ولایت غور امروز (دوشنبه ۱۴ حوت) با پخشِ خبرنامه‌ی گفته که «کمشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهنده‌گان “UNHCR” از طریق زون مرکز که تطبیق کننده‌ی آن در غور مؤسسه ARAA است در هماهنگی با این اداره برای یک‌هزار خانواده‌ی نیازمند که قبلاً سروی شده بودند، کمک نقدی توزیع کرده‌است»

طبق خبرنامه برای هر خانواده‌ی نیازمند مبلغ سیزده هزار و ۷٠٠ افغانی پول نقد توزیع شده‌است.

باشنده‌گان ولسوالی لعل و سرجنگل غور از توزیع این کمک‌های نقدی ابراز خوش‌بینی کرده و روی کمک‌رسانی بیشتر برای نیازمندان در این ولایت تاکید می‌کنند.