به دنبال خشک‌سالی‌های پیاپی در افغانستان، تحلیل‌های جدید از میزان برف و بارندگی در سراسر کشور نشان می‌دهد که افغانستان یک سال پر آب‌تر از سال نورمال آبی را تجربه خواهد کرد.

نجیب الله سدید، متخصص مدیریت آب و محیط زیست در صحبت با خامه پرس گفت که یافته‌های جدید حاوی تحلیل‌های علمی پدیده‌های اقلیمی نشان می‌دهد که هم وسعت پوشش برفی و هم ضخامت برف به مراتب بیشتر از سال گذشته است.

به گفته‌ی او، «امسال بجز بعضی ارتفاعات کوه‌های پامیر و هندوکش در قسمت وسیع کشور برف بیشتر از یک سال نورمال آبی است» و این نشان می‌دهد که افغانستان از بحران حاد خشک‌سالی نجات یافته است.

تصاویر با رنگ های آبی و ارغوانی پوشش برف کشور در تاریخ ۲ مارچ سال جاری و سال گذشته را نشان می دهد. رنگ آبی خیره تا ارغوانی از ۲۰ سانتی متر تا ۲ متر ضخامت برف را نشان می دهد. از مقایسه این تصویر دیده می‌شود که هم وسعت پوشش برفی و هم ضخامت برف به مراتب بیشتر از سال گذشته است.

آقای سدید در شبکه اجتماعی اکس نیز یافته‌های جدید علمی و مدل‌هایی که حجم برف در سراسر افغانستان را نشان می‌دهد منتشر کرده و نوشته است که «در روزهای آینده برف‌باری‌های بیشتری پیش بینی می شود.»

این متخصص مدیریت آب و محیط زیست در اوایل زمستان در پاسخ نگرانی‌های شدید مردم نسبت به خشک‌سالی در مصاحبه‌ای با خامه پرس گفته بود که «امسال پدیدۀ ال‌نینو-ی قوی در بحر آرام حاکم است و براساس مطالعات گفته میشه در صورتی‌که ال‌نینوی قوی حاکم باشد در این حالت در اواخر زمستان و اوایل بهار نسبت به شروع زمستان بارندگی بیشتر می‌شود. در کل امیدواری برای بارندگی در کشور ما هست.»

اکنون به نظر می‌رسد که پیش‌بینی‌های علمی در خصوص احتمال بارندگی‌های زیاد تا حد زیادی به واقعیت تبدیل شده و نگرانی‌های مردم در خصوص احتمال تداوم خشک‌سالی کاهش یافته است.