سنگی‌ماه، خانم پنجاه ساله در ولایت جوزجان با ایجاد یک کارگاه پشم‌بافی در این ولایت زمینه‌ی کار برای ۱۷۰ زن دیگر مساعد کرده است.

خبرگزاری باختر تحت کنترول حکومت سرپرست روز دوشنبه، چهاردهم حوت با نشر گزارش در صفحه ایکس از ایجاد کارگاه پشم‌بافی از سوی زنان برای زنان دیگر خبر داده‌ است.

در این گزارش به نقل از ریاست صنعت و تجارت ولایت جوزجان آمده است که «در حال حاضر، ۴۵۰۰ زن در ۱۸ صنف صنعتی در این ولایت مشغول فعالیت می‌باشند و تلاش‌ها برای حمایت بیش‌تر آنان جریان دارد.»

این در حالی است که برنامه‌ی توسعه‌ی سازمان ملل متحد (UNDP) ، نمایندگی سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) و شماری دیگر از نهاد‌های حامی حقوق بشر بر توانمند‌سازی اقتصادی زنان در افغانستان تاکید کرده‌اند.

به گفته برنامه‌ی توسعه سازمان ملل در بیش از دو سال گذشته از هزاران زن کارآفرین در افغانستان حمایت کرده که در نهایت زنان بیشتری را به کار می گیرند و چرخه‌ای از توانمندسازی و فرصت را برای آنان ایجاد می کنند.

پیش از این نیز دفتر نمایندگی سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) از راه اندازی پروژه‌ی به منظور توانمندی‌سازی ۷۵ هزار زن کارآفرین در افغانستان خبر داده بود.

به گفته این سازمان تطبیق پروژه‌ها، اقتصاد افغانستان را تقویت و زنان کارآفرین را قادر ساخته تا تجارت‌ها را مدیریت کنند.