معاون اقتصادی ریاست الوزرا  در دیدار با یک مقام پیشین سازمان ملل متحد گفته است که در حال حاضر سطح تولید کشت مواد مخدر در افغانستان به صفر رسیده است.

ملا عبد الغنی برادر آخند این سخنان را در دیدار با پینو آلارچی، رئیس اجرائیوی پیشین دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد مطرح کرده است.

خبرگزاری باختر روز دو شنبه، چهاردهم حوت گزارش داده است که ‏در این دیدار دو طرف در مورد مبارزه با مواد مخدر  در افغانستان و همکاری‌های مشترک افغانستان و جامعه جهانی در این زمینه گفتگو صورت گرفته است.

‏در همین حال طی این دیدار معاون اقتصادی ریاست‌الوزراء گفته است که ، در حال حاضر سطح تولید و قاچاق مواد مخدر در افغانستان به صفر رسیده و هزاران معتاد به مواد مخدر جمع‌آوری و تداوی شده‌اند.

این دیدار درحالی صورت گرفته است که تلویزیون ملی  به تازگی گزارش داده است که قرار است ملل متحد در آینده نزدیک یک کنفرانس بین‌المللی درباره کشت بدیل خشخاش در کابل برگزار کند.