وزارت حج و اوقاف حکومت سرپرست اعلام کرده که قرارداد رفت و برگشت ۳۰ هزار حجاج در سال آینده با دو شرکت داخلی هوایی امضا شده است.

این وزارت روزچهارشنبه، نهم حوت با نشر پیامی در صفحه ایکس از امضا قرارداد انتقال حجاج با شرکت‌های هوایی آریانا و کام‌ایر خبر داد.

به گفته این وزارت مسوولیت رفت و برگشت ۱۵ هزار حاجی با شرکت هوایی «آریانا» و ۱۵ هزار حاجی با شرکت هوایی «کام ایر» قرارداد شده است.

وزارت حج و اوقاف حکومت سرپرست تاکید کرده که در نشست مشترک این وزارت با شرکت‌های هوای خصوصی روی روند پروسه انتقال و ایجاد سهولت‌ها بحث‌وگفتگو کرده‌اند.

سال گذشته نیز ۱۳ هزار نفر برای ادا حج به عربستان سعودی انتقال داد شدند.

این در حالی است که سهمیه دایمی افغانستان برای مراسم حج حدود ۳۰ هزار نفر است.

همچنین نور محمد ثاقب، وزیر وزارت حج و اوقاف حکومت سرپرست در برنامه تادیه پول باقی‌مانده گفته بود که مقدار ۱۰۸ دالر و ۴ سنت پول حجاج باقی مانده است و دوباره به آنان سپرده خواهد شد.

گفتنی است که هزینه سفر زائران حج حدود چهار هزار دالر امریکایی است.