بر اساس گزارش‌ها علی درانی و لارس بو مولر نمایندگان ویژه پاکستان و دنمارک در امور افغانستان به منظور رسیدگی در باره مشکلات مهاجران افغانستان دیدار و گفتگو کردند.

آصف‌علی درانی، نماینده ویژه پاکستان روزپنجشنبه، دهم حوت با نشر پیامی در صفحه ایکس از دیدار با لارس بو مولر، نماینده ویژه دنمارک در امور افغانستان خبر داده است.

تاکنون جزییات بیشتر از این دیدار‌ها منتشر نشده است.

پیش از این نیز توماس وست، نماینده ویژه امریکا در امور افغانستان به منظور ایجاد تسهیلات برای مهاجران افغانستان از دیدار و گفتگو با مقامات پاکستانی خبر داده بود.

گفتنی است که به رغم واکنش‌های بین المللی روند اخراج مهاجران افغانستان از پاکستان در ماه نوامبر سال گذشته آغاز شد و تاکنون ادامه دارد.

بر اساس آمار‌های دفتر هماهنگ‌کننده کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل متحد (اوچا) در سه ماه گذشته حدود ۵۰۰ هزار مهاجر افغانستان از پاکستان اخراج شدند.

این در حالی است که همزمان با افزایش برگشت مهاجران افغانستان از پاکستان میزان نیازمندی‌های بشردوستانه نیز بیشتر شده است.