سازمان ملل هشدار داده است که یک چهارم حصه باشندگان نوار غزه در یک قدمی قحطی قرار دارند. در همین حال، کمک‌های بشری چندین کشور از آسمان غزه برای مردم پرتاب شد.

هواپیماها هزاران بسته‌ کمکی حامل غذا را دو روز پیش به سمت سواحل رفح و خان یونس پرتاب کردند؛ جایی که صداها فلسطینی برای دریافت کمک‌ها گردآمده بودند.

ارتش مصر اعلام کرده است که مصر، فرانسه، اردن، قطر و امارات متحده عربی در این عملیات کمک رسانی از طریق هوا نقش داشتند.

برنامه‌ی جهانی غذا هفته گذشته اعلام کرد که روند امداد رسانی به شمال غزه را متوقف کرده است. بر اساس اعلام آژانس کودکان سازمان ملل از هر شش کودک یک کودک دچار سؤتغذیه حاد است.

نهادهای سازمان ملل می‌گویند که درگیری و جنگ در کنار امتناع ارتش اسرائیل از تسهیل حمل و نقل و مختل شدن نظم در داخل غزه، رساندن کمک‌های حیاتی را دشوار ساخته است.

گزارش سازمان ملل در دسامبر نشان داد که یک چهارم از جمعیت ۲.۳ میلیون نفری غزه گرسنگی را متحمل شده‌اند.