تصویر/ وزارت صحت عامه امارت اسلامی

وزارت صحت عامه‌ی حکومت سرپرست از جذب دختران در ریاست صحت عامه‌ی ولایت لوگر طی یک رقابت آزاد خبر داده است.

این وزارت به تازگی در صفحه‌ی ایکس خود نوشته است که امتحان بیش از ۲۰ بست خالی از طریق رقابت آزاد در ولایت لوگر برگزار شد که حدود ۲۰۰ دختر و پسر در آن اشتراک داشتند.

هرچند این وزارت واضح نساخته است که چی تعداد دختر در این رقابت اشتراک کرده‎‌اند، اما در خبرنامه تاکید شده است که داوطلبان در بخش‌های قابلگی، واکسیناتور، نرس، همکار اجتماعی و مشاور روانی به رقابت پرداخته‌اند.

گفتنی است که وزارت صحت عامه چند روز پیش از جذب دختران در مراکز صحی در چندین ولایت خبر داد، اما مسؤولان در این وزارت درباره چگونگی و واقعیت این امر توضیحات ندادند.

قلندر عباد، وزیر صحت عامه‌ی امارت اسلامی پیش از این گفته بود که آنان در شماری از ولایت‌ها با کمبود پزشکان زن مواجه هستند.

طیبه، یکی دختران نرس در یک شفاخانه دولتی در صحبت با خامه‌پرس می‌گوید که آنان به گونه‌ی عادی به وظیفه خود ادامه می‌دهند. او افزود که کمبود کارمندان زن در این شفاخانه محسوس است.

از سوی هم، عدم اخذ امتحانات «EXIT EXAM» از دختران طی دو سال گذشته باعث شده است تا کمبود داکتران زن در سکتور صحی به وجود بیاید.

وزیر صحت عامه همچنان گفته بود که لوگر، زابل، ارزگان و پکتیکا از جمله ولایت‌های هستند که شمار پزشکان زن و قابله در آن اندک است.