- خبرگزاری خامه پرس – فارسی - https://www.khaama.com/persian -

چهار پناهندۀ افغان در ایران اعدام گردیدند

execution_afghan_refuges_iran [1]چهار تن از افغانان پناهنده در ایران به جرم قاچاق مواد مخدر اعدام گردیدند.

سخن‌گوی والی تخار می‌گوید که افراد اعدام‌شده از ولایت تخار بوده‌اند و شش روز پیش به جرم قاچاق مواد مخدر در ایران اعدام گردیده‌اند.

از سویی وزارت خارجۀ افغانستان نیز ضمن تایید اعدام افراد در ایران، نسبت به این موضوع اعتراض و اظهار نگرانی نموده‌‌است.

بی‌بی‌سی از قول احمد شکیب مستغنی، سخن‌گوی وزارت امور خارجۀ افغانستان گزارش گذارش می‌دهد که 4 تن از شهروندان افغان به تاریخ 26 حمل در اسفهان ایران به جرم قاچاق مواد مخدر اعدام شده‌اند.

مستغنی گفته‌است که مقام‌های افغان همواره از همتایان ایرانی خود می‌خواهند تا جزای اعدام افغان‌ها را به حبس ابد تغییر دهند.

وی هم‌چنان ابراز داشته‌است که اجساد افراد اعدام‌شدۀ افغانی تا به حال به دولت افغانستان تحویل داده نشده و سفارت افغانستان در ایران این موضوع را پی‌گیری می‌کند.

سخن‌گوی وزارت خارجۀ افغانستان گفته‌است که سه فرد اعدام شده از ولایت تخار و یک تن شان از ولایت هرات بوده‌اند.

5 پناهندۀ دیگر افغانی که از ولایت تخار بودند، در ماه فبروری سال گذشته در ایران به جرم قاچاق مواد مخدر اعدام گردیده و جسدهای‌شان پس از انتقال به تخار، در این ولایت به خاک سپرده شدند.

این روش ایران در برابر پناهنده‌گان افغان از دیرگاهیست جریان دارد اما دولت افغانستان تا هنوز موفق به دریافت راه‌حل مشخص و اقدام به جلوگیری آن نگردیده‌است.