حامد کرزی، رییس جمهور پیشین افغانستان در دیدار با تاکایوشی کورومایا، سفیر جاپان در کابل خواهان سرمایه‌گزاری جاپان در افغانستان شده است.
براساس اعلامیه‌ی که به روز یک‌شنبه، 6 حوت در صفحه‌ی ایکس رییس جمهور پیشین افغانستان منتشر شد، آقای کرزی خواهان تداوم همکاری آن کشور در بخش‌های معارف، باستان‌شناسی، زراعت و صحت در افغانستان شده است.
آقای کرزی همچنان از همکاری و تلاش های جاپان در زمینه های صحت، زراعت، باستان شناسی، معارف با افغانستان تشکر کرد و ابراز امیدواری کرد که این همکاری‌ها با افغان‌ها ادامه داشته باشد.
او در این دیدار در اشاره به همکاری جاپان در زمینه آموزش، بار دیگر بر آموزش دختران و بازگشایی دروازه‌های مکاتب و دانشگاه‌ها به روی آنان تاکید کرده است.