حسن کاشمی قمی، سفیر و‌نماینده ویژه رییس جمهور ایران گفته که در حال حاضر بیش از ۶ میلیون مهاجر افغانستان در این کشور زندگی می‌کنند.

آقای قمی روز شنبه،پنجم حوت این سخنان را طی مصاحبه با یک رسانه ایرانی مطرح کرده است.

نماینده ویژه رییس جمهور ایران افزوده که “مهاجرت مردم افغانستان به علت بحران‌هایی است که امریکایی‌ها در آن کشور ایجاد کردند.”

امارت اسلامی تا اکنون در مورد این آمار چیزی نگفته است اما اخیرا روند اخراج مهاجرین از سوی جمهوری اسلامی ایران همچنان ادامه دارد.

این درحالی است وزارت امور مهاجرین به تازگی اعلام کرده است که تنها روز گذشته حدود یک هزار و ۵۸۸ تن مهاجر مقیم ایران از طریق مرز اسلام قلعه هرات پس از اخراج وارد کشور شدند.