سرپرست وزارت زراعت، آبیاری و مالداری در دیدار با رییس سازمان خوراک و زراعت ملل متحد در افغانستان (FAO) از این سازمان خواسته است تا دربخش زراعت با امارت اسلامی همکاری کند.
وزارت زراعت، آبیاری و مالداری امارت اسلامی‌‌به‌روز شنبه، ۵ حوت‌ با‌ نشر اعلامیه‌ی‌ از دیدار عطاءالله‌عمری، سرپرست این وزارت‌با‌ریچارد ترانچارد، رییس سازمان خوراک و زراعت ملل متحد در افغانستان در کابل خبر داده است.
بر بنیاد اعلامیه‌، هدف از این دیدار تقویت هماهنگی و گسترش همکاری‌ها میان وزارت زراعت و سازمان خوراک و زراعت ملل متحد عنوان شده است.
دو طرف در این دیدار در مورد چگونگی انکشاف زراعت، حفاظت از جنگلات، منابع طبیعی، توزیع تخم‌بذری، اقتصادی سازی جنگلات، عصری‌سازی زراعت و معیاری‌سازی محصولات زراعتی و مالداری نیز صحبت کرده‌اند.
عطاءالله‌ عمری، سرپرست وزارت زراعت امارت اسلامی‌از کمک‌های سازمان خوراک و زراعت ملل متحد به دهقانان و مالداران در شرایط فعلی‌قدردانی‌کرده گفته است: “افغانستان نیازمند کار در بخش‌های مختلف زراعت چون سبزیجات، میوه‌جات، مالداری، اعمار سردخانه‌ها،اصلاح‌نسل‌حیوانات است. “
در اعلامیه‌ آمده که سازمان‌ جهانی خوراک و زراعت سازمان ملل وعده داده که این سازمان کمک‌هایش را به مردم افغانستان ادامه خواهد داد.