تنها مکتبی که برای تدریس فرزندان مهاجران افغانستان در تاجکیستان فعالیت داشت، به دلیل مشکلات مالی و چالش‌های اقتصادی به روی دانش‌آموزان افغان بسته شد.
این لیسه که گفته می‌شود بیش از بیست‌و‌سه‌ سال ‌با‌ کمک هزینه‌های دولت پیشین افغانستان و در قالب نصاب تعلیمی کشور فعالیت داشته، در هفته‌ی گذشته دروازه‌ی آن به روی دانش‌آموزان بسته شد.
گفته شده است که این مکتب با چالش‌های مالی جدی روبه‌رو بوده و به‌تازه‌گی این مکتب که نتوانسته کرایه ساختمانی که در آن فعالیت می‌کرده را بپردازد، به محوطه دفتر سفارت افغانستان در دوشنبه، پایتخت تاجیکستان، انتقال داده شده است.
درحال حاضر دانش‌آموزان «لیسه تعلیمات عالی سامانیان» که درصدی بیشتر آنان را دختران تشکیل می‌دهند، در دفاتر اداری ساختمان سفارت ‌افغانستان در شهر دوشنبه مصروف فراگیری درس‌ و آموزش هستند.
گزارشات به نقل از ناجیه ظاهر، مدیر «لیسه تعلیمات عالی سامانیان»می‌گوید که آنان مشکل اقتصادی و مالی داشتند و توان پرداخت هزینه کرایه تعمیر مکتب سامانیان را نداشتند.
او از این اقدام سفیر افغانستان در تاجیکستان ابراز خرسندی کرده افزوده است که: «این مکان برای ما یک افغانستان کوچک است و بسیار خوشحال هستیم که زمینه تدریس برای فرزندان مهاجر افغانستان متوقف نشده است.»
لیسه تعلیمات عالی سامانیان، در شهر دوشنبه، پایتخت تاجیکستان، در سال ۲۰۰۱ میلادی براساس توافق‌نامه‌ای میان وزارت معارف افغانستان و حکومت تاجیکستان ایجاد شد. وزارت معارف دولت پیشین افغانستان کرایه تعمیر این مکتب را می‌داد؛ اما پس از تحولات اخیر در افغانستان ، کمک‌ها قطع شده است.