معاون سیاسی ریاست‌الوزرا فیصله اخیر سازمان ملل متحد در نشست دوحه را بخاطر اشتراک امارت اسلامی، غیر منصفانه خوانده است.
مولوی عبدالکبیر، معاون سیاسی ریاست الوزرای حکومت سرپرست که در مراسم فراغت دانش‌آموزان دارالعلوم سراج‌الاسلام سخن می‌گفت افزوده که اگر در نشست‌های آینده خواست‌های امارت اسلامی از سوی ملل متحد و کشورها پذیرفته شود، امارت اسلامی به نمایندگی از افغانستان سهم خواهد گرفت.
معاون سیاسی رییس‌الوزرای حکومت سرپرست در رابطه به مشکل خشکسالی و کمبود آب آشامیدنی در کشور گفت که در سطح کشور به منظور مدیریت آب، پلان وسیع زیر کار است.
او افزود در مطابقت به پلان‌ها در سال آینده بندهای ذخیره آب ساخته خواهد شد.
معاون سیاسی ریاست الوزرای حکومت سرپرست افزود که ضمن مبارزه با مواد مخدر و فساد، ثبات پایدار تنها تحت حاکمیت امارت اسلامی قابل تضمین است.
او در بهشی از سخنانش به همسایگان افغانستان و جامعه بین‌المللی اطمینان داد که امارت اسلامی به اساس سیاست متوازن و معتدل خویش در راستای همکاری‌های اقتصادی و انکشافی تلاش می کند و از افغانستان به هیچ کسی خطر متوجه نخواهد د.
مولوی عبدالکبیر در ادامه افزود که در چوکات امارت اسلامی در کنار آموزش علوم عصری، به فعالیت بهتر و تخصصی مدارس نیز توجه خواهد شد.