وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت سرپرست می‌گوید که بیش از ۵۰ استیشن هواشناسی در مرکز و ولایات فعال اند.
این وزارت به روز پنج‌شنبه، سوم حوت در پستی در شبکه ایکس گفته به تعداد ۵۶ استیشن هواشناسی در مرکز و ولایات و میدان‌های هوایی بین‌المللی تحت ریاست هواشناسی وزارت ترانسپورت و هوانوردی فعال اند.
وزارت ترانسپورت افزوده که کارمندان این استیشن‌ها همه روزه برای پیش بینی وضعیت آب و هوا اطلاعات جوی را با استفاده از این دستگاه‌ها جمع‌آوری می‌کنند.
در خبرنامه آمده که این استیشن‌های هواشناسی از سوی وزارت ترانسپورت و هوانوردی با تجهیزات عصری مجهز شده‌اند.
این وزارت افزوده که استیشن‌های هواشناسی در زمینه پیش بینی وضعیت آب و هوا، جاری شدن سیلاب‌ها و طوفان‌ها نقش موثری ایفا می‌کنند.