نماینده ویژه ایالات متحده برای افغانستان می گوید که در مورد منافع مشترک در افغانستان یک اجماع قوی وجود دارد.
توماس ویست، نماینده ویژه امریکا برای افغانستان به‌روز پنج‌شنبه، سوم حوت در پستی در شبکۀ ایکس به نشست اخیر نمایندگان ویژه‌ی کشورها در دوحه اشاره کرد و نوشت که هیچ کشور نمی‌خواهد که شاهد ظهور خطر تروریزم از افغانستان باشد.
توماس ویست همچنان افزوده است که همه خواستار بازگشایی مکاتب متوسط، لیسه ها و دانشگاه‌ها به روی دختران و بازگشت زنان به کار و زندگی اجتماعی در افغانستان هستند.
نماینده ویژه امریکا برای افغانستان همچنین گفته که تعهدات قوی برای کمک به افغان ها وجود دارد، اما نگرانی هایی در مورد ثبات اقتصادی و مالکیت آینده اقتصادی افغان‌ها وجود دارد.
او همچنان به تطبیق ممنوعیت کشت کوکنار توسط امارت اسلامی اشاره کرده که بسیاری از کشورهای آنرا تایید کرده اند.
بر اساس ارزیابی سازمان ملل متحد کشت خشخاش در افغانستان بیش از ۹۰ درصد کاهش یافته است.
نماینده ویژه امریکا در امور افغانستان به دیدار با نمایندگان جامعه مدنی افغانستان در نشست دوحه نیز اشاره کرده است.
وست تاکید کرده است که امریکا از برگزاری این گونه نشست‌ها در ارتباط با افغانستان تحت رهبری سازمان ملل متحد حمایت می‌کند.
نماینده ویژه‌ی امریکا برای افغانستان همچنان گفته است که منافع مردم افغانستان و منافع مشترک بین المللی باید راهنمای این نشست‌ها باشد.
نشست نمایندگان ویژه‌ی کشورها برای افغانستان به میزبانی دبیرکل سازمان ملل متحد به روزهای ۱۸ و ۱۹ فبروری در دوحه دایر شد.