سرپرست وزارت خارجه‌ امارت اسلامی در دیدار با رییس‌دفتر هیأت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) گفته است که این وزارت نشست نمایندگان ویژه‌ی کشورها در امور افغانستان در دوحه را زیرنظر داشت و متوجه شد که نتیجه‌ی خاصی نداشت.
وزارت خارجه‌ی حکومت سرپرست پنج‌شنبه، سوم حوت با نشر خبرنامه‌ی گفته که رزا اوتنبایوا در این دیدار، در مورد نشست دوحه به متقی معلومات داده است.
براساس خبرنامه، رییس یوناما گفته است که در نشست دوحه نمایندگان کشورها بر ادامه‌ی تعامل با حکومت سرپرست افغانستان تأکید کرده‌اند.
اوتانبایوا افزوده است که از نظر دبیرکل سازمان ملل متحد، تعیین نماینده‌ی ویژه برای افغانستان نباید اقدامی در جهت پیچیده‌شدن کار با حکومت سرپرست پنداشته شود.
او همچنان گفته است که در صورت برگزاری‌ نشست‌های دیگر در دوحه، رایزنی‌های گسترده با امارت اسلامی صورت خواهد گرفت.
در همین حال سرپرست وزارت خارجه امارت اسلامی تأکید کرده است که برای اثربخشی نشست‌های آینده، رایزنی همه‌جانبه و به موقع در مورد همه‌ی موضوعات با حکومت سرپرست مهم است.
گفتنی است که نمایندگان حکومت سرپرست بنا به دلایلی از اشتراک در نشست دوم نمایندگان ویژه‌ی کشورها در دوحه به میزبانی دبیرکل سازمان ملل، خودداری کردند.
اشتراک کنندگان این نشست دو روزه در مورد پیشنهادات ارزیابی مستقل افغانستان و تعیین نماینده‌ی ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان رایزنی کردند. اما تعیین نماینده ویژه به نشست شورای امنیت که قرار است در آینده‌ی نزدیک دایر شود موکول شده است.